Impact op geluidscomfort

Impact op geluidscomfort

Verschillende type geluiden
Het effect van geluid is altijd aanwezig. Pratende collega’s, de radio, zelfs de koffieautomaat en de printer maken geluid. Sommige geluiden ‘horen’ we niet meer en andere zijn juist weer storend. Zelfs het ontbreken van geluid, stilte, kan verschillende effecten hebben. Geluid heeft ook een sociale functie en is belangrijk voor de communicatie. Echter, een belangrijk negatief effect van geluid is concentratieverlies.

Geluidexpertise

Controle 
We hebben controle over licht, temperatuur en ventilatie door aan een knop te draaien. Voor geluid ligt dit echter anders, we hebben er in vele gevallen geen knop voor om het te regelen. Toch is het zeer wenselijk dat we controle op geluid hebben en daarmee geluid op de werkplek beheersbaar maken. SoftdB Expert is als expert van “Zachte Decibels” gespecialiseerd in geluidscomfort voor de werkomgeving van kantoren en zorg. Wij bieden een totaalconcept van advies tot realisatie en daarmee de knop om geluid op de werkplek beheersbaar te maken

Spraakverstaanbaarheid en privacy 
Niet alleen voor open kantoortuinen kunt u bij ons terecht, maar ook voor ruimtes waar het draait om vertrouwelijkheid. Spraakverstaanbaarheid is in bijvoorbeeld een spreekkamer of vergaderzaal zeer wenselijk, bij een open kantoortuin al een stuk minder, maar voor een privé gesprek of wachtkamer juist onwenselijk. Wij hebben de kennis en technieken om al deze varianten aan te pakken. Sommige van deze technieken zijn nog redelijk nieuw voor Nederland, zoals ‘soundmasking’, een oplossing die gebruik maak van een informatieloze ruis om de spraakverstaanbaarheid te verminderen. In Amerika en Canada is het gebruik van soundmasking standaard in kantoren. Wij nemen deze oplossing mee in ons model en kijken samen met alle andere oplossingen (zowel product als proces) naar uw situatie om de juiste combinatie te vinden. Lees meer over onze oplossingen en soundmasking.

Impact op geluidscomfort

Geluidscomfort is de fundering voor goede prestatie en productiviteit. In gebouwen waar geen of weinig rekening is gehouden met de akoestiek kan een hogere mate van stress het gevolg zijn.

 

Geluid draagt bij aan 'work-life' balance

Met de huidige communicatiemiddelen is de ‘work-life’ balance belangrijker dan ooit. De wereld gaat sneller, dit is goed voor de productiviteit, maar heeft een effect op de medewerkers: stress. Geluid heeft invloed op de perceptie van stress. Door ervoor te zorgen dat medewerkers in een akoestisch optimale werkomgeving werken, wordt de concentratie beter en de perceptie van stress minder. Uit onderzoek is gebleken dat het gemiddeld 15 minuten kost om na concentratieverlies weer terug in de ‘werkmodes’ te komen. Afleiding door telefonerende collega’s of collega’s die aan het overleggen zijn, kan één van de oorzaken zijn van concentratieverlies. De collega’s zelf zijn niet het probleem, maar het geluid die zij met hun werkprocessen maken wel. Door hier bewust naar te kijken kunnen oplossingen geïmplementeerd worden, welke de medewerkers gaat helpen geconcentreerd en comfortabel te werken. Dit leidt niet alleen tot een betere productiviteit, maar draagt vooral bij aan een positief gevoel bij de medewerker, wat weer een positief effect heeft op de work life balance.

Het streven naar een optimale geluidscomfort op de werkvloer