Oplossingen

OPLOSSINGEN

“ABC Methode”

Bij de ABC Methode voor akoestiek kijken we naar het Absorberen, Blokkeren en Coveren. Deze ABC methode is aanvullend en daarom complementair aan elkaar. Alleen maar absorberen zal een ruimte “dood” maken. Een bureauscherm dat niet is voorzien van een blokker zal een gedeelte van het geluid doorlaten. Stilte en spraakdiscretie pak je aan door te coveren.  

Absorberen
Absorberen zorgt ervoor dat geluid deels niet meer terugkaatst, maar opgenomen wordt door “zachte” materialen. Gevolg is een lagere nagalmtijd, dus minder of geen echo. De bekendste vormen van absorberen zijn akoestische systeemplafonds, baffles en/of wandpanelen. Een gevolg van op de juiste manier absorberen is dat de verstaanbaarheid wordt vergroot.

Blokken
Geluid willen we ook tegenhouden, zodat het niet verder gaat. Wanden en deuren zijn hiervan een voorbeeld. Daarbij zijn kierdichte aansluitingen van groot belang. Bij de werkplekken waarbij medewerkers tegenover elkaar zitten wil je bureauschermen die absorberen en blokken, zodat het geluid zowel wordt opgenomen als tegengehouden.

Coveren
Maskeren pakt de gevolgen van goed isoleren, absorberen en blokkeren aan. Ruimtes worden immers stiller, de spraakverstaanbaarheid wordt beter. Een combinatie van alle maatregelen zorgt voor een optimaal resultaat. Maskeren werkt door het inbrengen van een informatieloze ruis, waardoor stilte wordt opgeheven en geluidsprikkels van spraak worden verminderd.

"De mens en gedragsregels"

Om een goed geluidscomfort te creëren zijn naast akoestische maatregelen ook gedragsregels noodzakelijk. Hieronder vallen regels als niet schreeuwen, rekening houden met elkaar en behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Toegepast op geluid: gebruik je stem op een normale toonhoogte en ga naar je collega toe als je hem of haar wilt spreken. Met akoestische oplossingen kun je de spraakverstaanbaarheid verlagen, wordt converseren over grote afstand moeilijker, maar als het gedrag niet wordt aangepast, blijven irritatie, afleiding en concentratieverlies bestaan. SoftdB Expert kijkt ook naar de gedragskant en geeft daar adviezen in en kan coaching en begeleiding aanbieden.