Advies

 

“Voor elke situatie brengen wij de sterke en zwakke akoestische schakels in kaart. Zo wordt het snel duidelijk wat er aangepakt kan worden om een optimale geluidscomfort te realiseren”

Ook voor geluid geldt dat het zo sterk is als de zwakste schakel

“Met onze IMPACT-methode maken we het verschil in geluidscomfort”

SoftdB Expert is als adviseur betrokken bij geluidsproblematiek voor de werkomgeving van kantoren en zorg. Zowel nieuwbouw als verbouw vraagt om specifieke kennis en ervaring. Samen met onze partners maken wij het verschil en waarborgen daarmee kwaliteit en budget.

“Een goed advies moet helder en duidelijk zijn”

Geen moeilijke of technische woorden waar je als leek niets mee kunt. Een goed advies moet praktisch en uitvoerbaar zijn binnen de gestelde kaders. Theorie en normering zijn noodzakelijk voor een goede onderbouwing, maar onze advies bevat altijd praktische aanbevelingen.

De IMPACT-methode hebben wij ontwikkeld op basis van vraag en behoefte van de klant. Onze visie op het beheersbaar maken van geluid heeft als doel een gezonde en comfortabele geluidsomgeving te creëren. Elke letter van IMPACT staat voor een specifieke schakel en samen vormen ze een ketting. Binnen elke schakel hebben we te maken met processen, eisen, normen en wensen, dat resulteert in aanpak, oplossingen en producten.