Advies

ADVIES

Geluid managen kan op veel verschillende manieren

“Akoestische richtingen”

Er zijn verschillende akoestische oplossingen. Hoe bepaal je nu wat nodig is? Dit is zonder kennis van akoestiek lastig in te vullen. Bovendien worden sommige producten verkocht onder de noemer akoestiek, maar leveren echter geen of een beperkt resultaat. Wij helpen om de juiste “weg” te vinden. SoftdB Expert levert oplossingen op maat passend voor elke situatie, of het nu gaat om een open kantoortuin of een wachtkamer. Oplossingen kunnen zowel uit producten als uit procesverbeteringen bestaan. Kortom wij kijken naar het totale plaatje en combineren de beschikbare middelen tot een passend geheel.

“Wij zien in de markt erg vaak dat slechts één onderdeel wordt belicht"

Door onze “helicopterview” overzien wij het geheel en zoemen daarna in op de specifieke onderdelen, zonder de onderlinge verbindingen en gevolgen los te laten. We zien in de markt erg vaak dat slechts één onderdeel wordt belicht, bijvoorbeeld het plaatsen van panelen. Wij hebben het IMPACT chain model for sound comfort ontwikkeld, waardoor wij naar alle schakels kijken en daarmee een totaaloplossing bieden. Voor elke situatie brengen wij de sterke en zwakke akoestische schakels in kaart . Zo wordt snel duidelijk wat er aangepakt moet worden om een optimaal geluidscomfort te realiseren. 

De IMPACT-methode hebben wij ontwikkeld op basis van vraag en behoefte van de klant. Onze visie op het beheersbaar maken van geluid heeft als doel een gezonde en comfortabele geluidsomgeving te creëren. Elke letter van IMPACT staat voor een specifieke schakel en samen vormen ze een ketting. Binnen elke schakel hebben we te maken met processen, eisen, normen en wensen, dat resulteert in aanpak, oplossingen en producten.


Innovatie
Bij Innovatie kijken we hoe de huidige en nieuwe de maatregelen scoren op duurzaamheid, vernieuwend karakter en inspiratie. Hoe passen ze bij de organisatie.

Mens
De mens staat meer dan ooit centraal als kostbaar “bezit” van de organisatie. Welke werkomgeving draagt bij aan het welzijn en motiveert de medewerkers? Hoe managen we het gedrag vanuit de omgevingspsychologie.

Product
Producten zijn oplossingen voor een probleemstelling of vraag. Hoe goed presteren deze, met welke kwaliteitsnorm en wat is het oplossend vermogen, individueel en in combinatie met andere producten.

Advies
Een goede akoestiek wordt gerealiseerd door de juiste kennis en ervaring, dat resulteert in maatwerk door het goed toepassen van het IMPACT Chain Model.

Controle
We vinden het prettig controle te hebben. Zo kunnen we de temperatuur regelen en het licht bedienen. Grip op geluid vinden is belangrijk. Dat doe je door het te beheersen, te monitoren en te meten.

 Techniek
Met het inzetten van de juiste technieken die “State of the Art” zijn en zich bewezen hebben wordt het realiseren van een juist geluidscomfort mogelijk

“Met onze IMPACT-methode maken we het verschil in geluidscomfort”

SoftdB Expert is als adviseur betrokken bij geluidsproblematiek voor de werkomgeving van kantoren en zorg. Zowel nieuwbouw als verbouw vraagt om specifieke kennis en ervaring. Samen met onze partners maken wij het verschil en waarborgen daarmee kwaliteit en budget.

“Een goed advies moet helder en duidelijk zijn”

Geen moeilijke of technische woorden waar je als leek niets mee kunt. Een goed advies moet praktisch en uitvoerbaar zijn binnen de gestelde kaders. Theorie en normering zijn noodzakelijk voor een goede onderbouwing, ons advies bevat ook altijd praktische aanbevelingen.