Partners

“Met het juiste netwerk boeken we resultaat”

Wij weten niet alleen wat er gemaakt wordt en wat er te koop is, maar vooral wat werkt en wat niet werkt. In plaats van alles zelf te willen doen hebben wij de samenwerking opgezocht met specialistische en ervaren partners. Hierdoor zijn wij niet beperkt in onze keuzes en is maatwerk ook echt maatwerk.

SoftdB Expert is als kennispartner een verbindende schakel tussen opdrachtgevers, architecten, ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers. We spreken de “taal” en bewaken de onderlinge communicatie voor ons specialisme. Hoe eerder wij bij het proces worden betrokken hoe beter dat is. In het voortraject worden veel keuzes en budgetten gemaakt. Geluidbeheersing wordt helaas vaak vergeten en als sluitpost gezien.

“Geluid dat regelen we later wel”

Dit komen we nog geregeld tegen. Geluid zie je niet en is bovendien complex. De impact om het door te schuiven naar later is groot. Niemand van de betrokken partijen voelen zich ervoor verantwoordelijk of beschikken over de juiste kennis.  De gevolgen kunnen groot zijn; zijn technische aanpassingen nog te realiseren? Welke extra kosten moeten er gemaakt worden? Wat zijn de desinvesteringen? Maar ook onbegrip en ontevredenheid bij de gebruikers. Bovendien geven aanpassingen overlast tijdens het werken.

 

Samenwerken

“Facilitair moet geluidsproblemen maar oplossen”

 

Bij bestaande situaties worden geluidsproblemen bij facilitair neergelegd. Facility Managers zijn dan ook vaak onze aanspreekpartner. Wij adviseren, budgetteren en realiseren de benodigde oplossingen zodanig dat de Facility Manager dit op een heldere manier binnen zijn organisatie kan communiceren. Belangrijk omdat voor financiële investeringen draagvlak en onderbouwing nodig is.

De facilitymanager is vaak het eerst aanspreekpunt voor geluidsproblemen op kantoor